Aplikasi Penulisan Ijazah

  1. Bagaimana Perolehan Nilai Ijazah

  1. Cara Login Aplikasi Penulisan Ijazah

  1. Cara input nilai dari Nilai Rapor

  1. Cara Input Nilai dari Aplikasi Ijazah yang Lama

  1. Cara Menyesuaikan Kop Sekolah

  1. Cara Melakukan Pengecekan Ulang

  1. Cara Mencetak Blanko Ijazah

Last updated